Built with Berta.me

 1. Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis ,,KAUNAS MENE" // 2016 09 23 - 2016 10 15

  2016 m. rugsėjo mėn. 23-24 d. startuoja 7-ą kartą rengiamas tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis "Kaunas mene" įsikurdinsiantis pagrindinėse miesto kultūros ir meno erdvėse.

  7-ojo festivalio esminis tikslas, per šiuolaikinių menininkų kūrybą pažvelgti ne vien į globalėjančio pasaulio atveriamas naujas kultūrinio bendradarbiavimo galimybes, bet parodyti visuomenei, kaip kultūros atstovai reaguoja, kaip mąsto šiandienos aktualiomis ekologijos, politinio gyvenimo, žmogaus teisių temomis. Todėl šio festivalio programoje projektai kalbantys apie aktualius socialinius, politinius, ekonominius, gamtos išsaugojimo, istorinės atminties, menininko, kaip šiuolaikinės kultūros atstovo, santykio su visuomene, aspektus.

  Pirmą kartą festivalyje „Kaunas mene“ tokia plati menininkų (šalių) geografija suteiks galimybes plačiam minėtų aspektų ir kultūrų pažinimui. 

  2016 m. rugsėjo 23 d. 19 val. POST galerijoje pristatomi atskiri keturių menininkų projektai.

  Menininkės iš Ispanijos Xaro Castillo fotografinės instaliacijos komunikuoja religinių herojų – Šv. Secilijos, ŠV. Agotos, Mergelės Marijos) ikonografijų interpretacijomis. Naudodama savo paties atvaizdą, jai būdingas išraiškos priemones (pvz. vielinius tinklus) menininkė sudabartina istorijas ir sukuria jaudinančias, gilias, netgi katarsiškas ekspozicijas.                  

  Bendradarbiaujant su galerija „White Rainbow“ (Londonas), galerija „Meno parkas“ festivalyje pristato menininko iš Japonijos Youki Hirakawa kūrinius "Krentančios žvakės" (2014) bei "Deginant sekundę" (2016). Menininkas jungia videofilmus bei fotografijas ir abi šias medijas pateikia instaliacijose, kuriose tyrinėja neišmatuojamą laiką. Jo melancholiškuose kūriniuose beveik monochromiški atvaizdai jungia praeitį su ryškia dabartimi. Hirakawos kūriniams būdingi du laiko sluoksniai – vidinis, intuityvus laikas, būdingas patiems objektams, antrasis – stebėtojo, objektyviai matuojamas laikas. Mes suvokiame objektus netiesiogiai – per laiką, bet jie po truputį jo tėkmėje, lyg upėje ir panyra. Šį įspūdį autorius kuria izoliuodamas objektus ar reiškinius nuo jų originalaus konteksto, perkeldamas į specifines vietas.

  Festivalio „Kaunas mene“ panoramą džiugina tautietės menininkės Agnės Jonkutės ilgalaikis projektas, vystomas menininkei keliaujant, kuomet autorė, cituojant, įamžina peizažus: „tam tikrą vietą „įrašau“ per tam tikrą laiko tarpą. Imu popierių, dažniausiai tai yra žemos kokybės popierius, reaguojantis į aplinkos veiksnius (saulės šviesą, drėgmę) ir prispaudžiu jį peizažo „gabalais“, kad nenupūstų vėjas. Yra „užrašytos“ dvi knygos: „Akmenų knyga“ ir „Smėlio knyga“. 

  „Rojus yra ten, kur yra pragaras / O pragaras yra ant žemės, o taip. / Susitaikyk“ – tokia įžanga pradedamas tekstas (aut. Andreas Schalhorn) apie menininko iš Vokietijos - Ulrich Kochinke -piešinius, kurių dalį galima išvysti festivalyje „Kaunas mene“, galerijoje POST. Eskaluodamas dialogą tarp gėrio ir blogio, šiuo metu profesionaliai besimokantis tatuiruočių meno, Ulrich savo piešiniuose jungia religinius motyvus su popkultūros įvaizdžiais, kam, panašu turėjo menininko patirtis studijuojant teologijos bei dirbant didelėje riedlentininkų halėje netoli Miunsterio dailės akademijos. 

  Paroda POST galerijoje veiks iki spalio 15 d.

  Daugiau informacijos apie festivalį:

  http://www.menoparkas.lt/37713/festivalis-kaunas-mene/kaunas-mene-vii-2016.html

 2. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS // MIND THE OBJECT #3 // 2016 09 07 - 2016 12 02

  POST galerija skelbia kūrinių atranką jau trečiajai tarptautinei šiuolaikinės skulptūros parodai "MIND THE OBJECT # 3".


  Atranka vyksta iki 2016 gruodžio 2d. 
  Parodos laikas 2016 gruodžio 16d. - 2017 sausio 14d.

  Parodos "MIND THE OBJECT" koncepcija: traktuoti meno objektą kaip fizinę/mentalinę kliūtį, taip atkreipiant į jį dėmesį ir paverčiant objektą traukos centru. Objektas kaip ženklas, simbolis, nuoroda, kliuvinys... Bus atrenkami tūriniai meno kūriniai: objektai, instaliacijos, skulptūros, ready-made'ai. 

  Kūrinių atrankos kriterijai: kūrinio atitikimas parodos koncepcijai, meninė kūrinio kokybė bei techninis išpildymas.

  Užpildytas paraiškas (paraiškos forma pateikiama žemiau) ir jų priedus (autoriaus CV / kūrybinės veiklos aprašymą ir parodai siūlomo kūrinio fotografijos ar eskizai) prašome siųsti iki šių metų gruodžio 2 d. el. adresu - postgalerija@gmail.com (prie temos nurodant „POST ATRANKA", taip pat galite pristatyti medžiagą į POST galeriją (Laisvės al. 51a, Kaunas, LT-44309).


  Atrinkti projektų autoriai bus skelbiami POST galerijos FB paskyroje ir informuoti asmeniškai. Taip pat konkurso rezultatai bus paskelbti POST galerijos puslapyje www.postgalerija.lt


  Kontaktai pasiteiravimui: 
  Andrius Pukis (kuratorius) +3709292332 / Lina Pranaitytė (koordinatorė) +37063440473


  DALYVIO PARAIŠKOS FORMA

  Vardas, pavardė:
  Kūrinio pavadinimas:
  Kūrinio idėjos pristatymas/koncepcija:
  El. paštas:
  Tel.:

  Būtini paraiškos priedai:

  * Autoriaus CV / trumpas kūrybinės veiklos aprašymas.
  * Kūrinio fotografijos ir/ar eskizai (formatas: JPG, PDF, PNG).
  P. s. Taip pat galimos ir neelektroninės versijos, popierius.

  Fotoreportažas iš antrosios ekspozicijos:
  http://artnews.lt/fotoreportazas-is-tarptautines-siuolaikines-skulpturos-parodos-mind-the-object-2-post-galerijoje-32371

  Projekte sudalyvavę menininkai: 
  Nomeda ir Gediminas Urbonai, Zsolt Asztalos, Eglė Rakauskaitė, Danas Aleksa, Karolis Kauneckas, Raimonda Sereikaitė, Mindaugas Junčys, Nerijus Erminas, Evaldas Jansas, Martynas Gaubas, Andrius Labašauskas, Gediminas Mažintas, Marija Šnipaitė, Peter Szalay, Povilas Ramanauskas, Rafal Piesliak.   /////////////////////////////////////// English version //////////////////////////////////////

  OPEN CALL

  POST gallery announces an open call for the third internacional contemporary sculpture exhibition "MIND THE OBJECT # 3".

  Deadline: November 2, 2016

  Exhibition time: December 16, 2016 - January 14, 2017

  The concept of the project "MIND THE OBJECT" - treat the art object as a physical/mental barrier, convert the object to the center of attencion. The object as a sign, a symbol, reference or barrier... Will be selected three dimentional works of art: objects, installations, sculptures, ready-mades.

  Works selection criteria: the work should match the exhibition concept, the artistic quality and technical ability.


  The completed application (form below) and their additions (author CV / creative activity profile and the proposed work photo or sketches, please send till 2nd of November 2016 by e-mail postgalerija@gmail.com (the theme “POST SELECTION”).


  The results of the competition will be announced in POST gallery facebook account, page www.postgalerija.lt. The selected artists will be informed personally too. 


  Contacts: Andrius Pukis (curator) +3709292332 / Lina Pranaitytė (coordinator) +37063440473


  APPLICATION FORM:

  Name,surname:
  Title:
  Conception/idea
  E-mail: 
  Phone: 

  Additions:

  * CV / short description of the creative activity profile.
  * Photos and/or sketches, format (JPG, PDF, PNG).

  Photos from second edition of the project:
  http://artnews.lt/fotoreportazas-is-tarptautines-siuolaikines-skulpturos-parodos-mind-the-object-2-post-galerijoje-32371

  Participated artists:: 
  Nomeda ir Gediminas Urbonai, Zsolt Asztalos, Eglė Rakauskaitė, Danas Aleksa, Karolis Kauneckas, Raimonda Sereikaitė, Mindaugas Junčys, Nerijus Erminas, Evaldas Jansas, Martynas Gaubas, Andrius Labašauskas, Gediminas Mažintas, Marija Šnipaitė, Peter Szalay, Povilas Ramanauskas, Rafal Piesliak.