Built with Berta.me

 1. INVERSIJA. Garso meno renginių ciklas # 2 // 2017 12 05 - 2017 12 16


  Galerija POST (Laisvės al. 51A, 4 aukštas, Kaunas)

  Žodis inversio lotynų kalboje reiškia apvertimą, perstatymą. Retorikoje inversija yra stilistinė figūra, chemijoje ji susijusi su optika ir poliarizacijos krypties pakitimu, biologijoje žymi chromosomos segmentų pakitimą 180° kampu, algebroje – su normalia tvarka nesutampančią elementų tarpusavio padėtį, polifoninėje muzikoje – motyvo ar temos pasikartojimą keičiant intervalų kryptį. Iš inversijos kyla paradoksas, ji kalba kontrapunktais. Inversija parodo išvirkščiąsias pozityvumo ir negatyvumo puses.

  Ispanų kalboje verso reiškia eilėraštį. Prancūziškas terminas vers libre apibūdina laisvą eilėdarą, vadinamąjį verlibrą. Lotyniškasis vice versa, paprastai tariant, reiškia atvirkščiai. Kontroversija nusako prieštaringumą. Möbijaus plokštuma kitaip dar vadinama inversine plokštuma.

  Verb angliškai yra veiksmažodis. Šiame sakinyje laikykime jį aplinkybe, nes tai nėra Verbum Domini.

   

  Menininkai:

  Darius Čiuta, Tautvydas Bajarkevičius, Gintas K, vj juodo, Bionics, Auris Radzevičius  

   

  Kuratorius:

  Tautvydas Bajarkevičius

   

  --------------------------------------

  Programa

   

  I. Paroda Gruodžio 5–16 d.

  https://www.facebook.com/events/492446807794220/

   

  Atidarymas: gruodžio 5 d., antradienis, 19 val.

   

  Tautvydas Bajarkevičius. Nuomonė

  Triptikas balsui ausinėse

   

  Darius Čiuta. A,i

  Instaliacija

   

  II. Performansai

  https://www.facebook.com/events/374755072975613/

  Gruodžio 8 d., penktadienis, 19 val.

  Gintas K, vj juodo. Acousma Light

  Bionics. mono.cycles   

   

  Gruodžio 15 d., penktadienis, 19 val.

  Darius Čiuta, Auris Radzevičius. Sfinkso kalbinimas

   

   

  III. Edukacija

  Gruodžio 12 d., antradienis, 14 val.

  Intertekstualus gidas po parodą

  Kuratorius Tautvydas Bajarkevičius

  https://www.facebook.com/events/121001065349059/

   

  Gruodžio 14 d., ketvirtadienis, 14 val. 

  Garso ir erdvės architektūra

  Pokalbis su architektu, garso menininku Tomu Grunskiu

  https://www.facebook.com/events/2041518359463664/

   

   

  ----------------------------------------

   

  I. Paroda

   

  Gruodžio 5–16 d.

   

  Tautvydas Bajarkevičius. Nuomonė

  Triptikas balsui ausinėse

   

  Garso instaliacija sukurta realizuojant eskizą, įtrauktą į 2016 m. autoriaus išleistą meninio rašymo (angl. art writing) žanro tekstų rinktinę mažoji a. Tokiu būdu hipotetinis eskizas, rašto pavidalu įgavęs savitą kontekstą, tampa realia, fizinėje erdvėje egzistuojančia instaliacija. Toks meno kūrinio tapsmas knygos skaitytojui ir parodos suvokėjui atsiveria iš skirtingų perspektyvų. Nebent tai vienas ir tas pats asmuo.  

   

  Tautvydas Bajarkevičius – menotyrininkas, rašytojas, garso menininkas, dėstytojas, kuratorius. Rašo apie šiuolaikinį vizualųjį meną, medijų kultūrą, garso meną ir šiuolaikinę muziką. Kuria eksperimentinę, improvizacinę muziką. Inicijuoja performatyvias situacijas ir į jas įsitraukia. Keletą jo eksperimentinės muzikos albumų yra išleidusios leidyklos įvairiose pasaulio šalyse, paskiri kūriniai įtraukti į rinktinės principu sudarytas kompaktines plokšteles. 

   

  Darius Čiuta. A,i   

  Instaliacija

   

  Instaliacijos objektas – Lietuvos architektūros istorijos leidinių ciklo I-asis tomas. Dirbtinio vėjo plaikstomi architektūros istorijos puslapiai, šiuolaikinės garso sistemos pagalba užpildantys ekspozicinę erdvę, kelia daugybę klausimų apie materiją, erdviškumą, žinojimą, juslinį patyrimą, vaizduotės formas. O taip pat – minties greitį, lengvumą ir sunkį, kryptį ir plėtotę laike.

   

  Darius Čiuta – architektas ir garso menininkas, besigilinantis į konceptualiąsias garso interpretacijos subtilybes, įrašo situacijos trivialumą, laiko patirtį, garso architektoniką ir jo tekstūros niuansus. Nuo 20 a. 9-ojo dešimtmečio pabaigos yra svarbi figūra Lietuvos garso meno scenoje: žinomas kaip projekto naj narys, performansų, koncertų ir festivalių dalyvis, garso instaliacijų kūrėjas, konvencionalios ir internetinės garso meno leidybos projektų autorius.          

   

   

   

   

  II. Performansai

   

  Gruodžio 8 d., penktadienis, 19 val.

   

  Pirmasis garso meno renginių ciklo Inversija performansų vakaras skirtas koncertinėms programoms, skirtoms pristatyti 2018 m. pasirodysiančias kompaktines plokšteles. Tai Ginto K kompozicija Acousma Light, lydima vj juodo (Donatas Juodišius) videoprojekcijos ir dueto Bionics (Lina Pranaitytė, Urtė Pakers) audiovizualinė programa mono.cycles.    

   

   

  Gintas K, vj juodo. Acousma Light

   

  Akusmatinė muzika suponuoja tokią klausymosi situaciją, kai koncerto ar perklausos metu garso šaltinis nėra regimas. Ji neįpareigoja kūrėjo laikytis įprastinių notacijos principų. Kadangi kūrinys neprivalo būti užrašytas natomis, jo skambesys konkrečiu klausymosi momentu tampa esmine suvokimo ir interpretacijos prielaida. 

  1955-aisiais metais konkrečiosios muzikos pradininkas, prancūzų kompozitorius Pierre'as Schaeffer'is ėmė naudoti terminą acousmatique, kurį kildino iš graikų kalbos žodžio akousmatikoi (liet. girdėtojai). Juo Pitagoras vadino neinicijuotus mokinius. Istoriniai šaltiniai nurodo, kad prieš tapdami inicijuotais mokiniais, pretendentai privalėjo 5-erius metus laikytis tylos įžadų, klausydami mokytojo mokymų iš už širmos, jo nematydami.

   

  Gintas K – garso menininkas, Lietuvos kompozitorių sąjungos narys, antologijos Lietuvos garso menas (CD, 2012) sudarytojas. 20 a. 10-ajame dešimtmetyje įkūrė grupę Modus, tapusią viena iš industrinės muzikos pradininkių Lietuvoje. Vėliau susidomėjo avangardinės muzikos ir konceptualaus meno tradicijos įkvėptais performansais, kuriuose ypatingai akcentavo garsą. Skaitmeninių garso apdorojimo technologijų eroje tapo vienu pirmųjų kompozitorių, savo muzikinėje estetikoje derinančių įvairias elektroakustinės muzikos komponavimo technikas, minimalistinę ritmiką, kontrakultūros muzikos stilistines įtakas, dekonstruotų muzikinių faktūrų koliažus. Aktyviai dalyvauja Lietuvos ir pasaulio eksperimentinės muzikos festivaliuose, nuosekliai plėtoja tarptautinę koncertinę ir leidybinę veiklą.    

   

  vj juodo pseudonimu prisistatantis Donatas Juodišius įsitraukė į koncertinę eksperimentinės muzikos scenos veiklą nuo 21 a. 1-ojo dešimtmečio. Unikali jo skaitmeninio vaizdo estetika greitai tapo atpažįstamu kokybės ženklu, dinamiškose vaizdo žokėjų scenos tendencijose išsiskiriančiu savitu braižu: serijiškumu, analoginio ir skaitmeninio vaizdo montažu, išraiškinga koloristika, iššūkiais nusistovėjusiems standartams. Gyvose vj juodo vaizdo improvizacijose juntamos veikiau nepretenzingai interpretuojamos eksperimentinio kino, videoklipo ir videomeno žanrų įtakos nei įprastos, taikomojo pobūdžio garso ir vaizdo sinchronizacijos schemos, besiremiančios iliustratyvios vizualizacijos logika. Tandemas su Gintu K neabejotinai laikytinas vj juodo „vizitine kortele”.  

   

  Bionics. mono.cycles

   

  Kitų metų pirmoje pusėje planuojamas išleisti dueto Bionics debiutinis albumas BIONICS - CYCLES derins įvairius šiuolaikinės elektroninės muzikos stilius bei atkreips dėmesį į fizikinių ir biologinių reiškinių sritį. Menininkėms svarbus individualus santykis su aplinka, įvykiais, istorija, biologine tverme ir jos trapumu, suvokimo ribomis.

   

  Pavadinimas CYCLES referuoja į įvairiapusišką kūrybos prigimtį, perteikiamą dėmesiu fizikiniams reiškiniams, filosofinėms idėjoms, skirtingoms medijoms. Cikliškumas, dažniausiai suvokiamas kaip veiksmų pasikartojimas, šiuo atveju suprantamas ne kaip regresijos forma, o kaip evoliucijos link vedanti tendencija, vystymosi stadijų seka, palaipsnis garsinių pustonių kismas, žanrų dermę įgalinantis instrumentas, tekstūrų ir kintančių formų žaismės ornamentas, jusliškai patiriamų būsenų kartotė. Plėtojant įvairialypes cikliškumo fenomeno apraiškas ir atveriant turtingą jų potencialą, imama pagrįstai abejoti dirbtinai eskaluojamu poreikiu kurti naujas materijas, lydimas neišvengiamų žmogaus biologinio kūno sąveikų su jomis.   

   

  Bionics – jaunosios kartos medijų menininkių Linos Pranaitytės ir Urtės Pakers duetas, savo kūryboje tarpdiscipliniškai apjungia skaitmeninėmis priemonėmis kuriamo audiovizualinio performanso, interaktyvių instaliacijų, judesio meno žanrus bei trimatės aplinkos kūrimo, 3D žemėlapiavimo strategijas. Regimoji Bionics kūrybos raiška veikiama naujausių skaitmeninio meno tendencijų, kuriose atsispindi optinio meno, geometrinės abstrakcijos principai, procedūriškai organizuojamos sekvencijos ir sinchronizacijos. Konceptualieji menininkių interesai apima tyrėjišką biologijos žodyną, medijuotas ir autentiškas kūniškumo patirtis, juslių fenomenologiją estetinių faktorių veikiamoje aplinkoje. Tarpdisciplininio meno scenoje Bionics duetas susilaukė ankstyvo pripažinimo: du kartus dalyvavo tarptautinėje Kauno bienalėje, tartpautinėje meno mugėje Art Vilnius, Kauno galerijų savaitgalyje, Kauno grafikos bienalėje, įvairiuose šiuolaikinio šokio, medijų meno, elektroninės muzikos festivaliuose.          

   

   

  Gruodžio 15 d., penktadienis, 19 val.

   

  Darius Čiuta, Auris Radzevičius. Sfinkso kalbinimas

   

  Motociklas galerijoje arba „nieko naujo po saule”.   

   

   

   

  III. Edukacija

   

  Gruodžio 12 d., antradienis, 14 val.

   

  Intertekstualus gidas po parodą

  Kuratorius Tautvydas Bajarkevičius

   

  Kiekviena paroda turi savo istoriją. Ji, savo ruožtu, neretai susiklosto kur kas anksčiau, nei patys tos istorijos dalyviai gali įtarti. Bandant skirtingais būdais priartėti prie to, ką parodos įvykio gestas gali atverti, sugrįžtama prie ištakų, apsisukama ratu aplink, neskubomis pastoviniuojama vietoje. Gidas po parodą gali tapti pašnekesiu, paskaita, seminaru, ekskursu, asocijacijų šokiu, nuorodų žemėlapiu. Nes niekas niekada iki galo taip ir nežino, kaip iš tikrųjų yra.

   

  Gruodžio 14 d., ketvirtadienis, 14 val. 

   

  Garso ir erdvės architektūra

  Pokalbis su architektu, garso menininku Tomu Grunskiu

   

  Kauno architektui ir garso menininkui Dariui Čiutai „įgarsinant” Lietuvos architektūros istorijos I-ąjį tomą POST galerijoje, iš kurios žvelgiant pro langą iškalbingu rakursu atsiveria nemenka dalis Kauno urbanistinės panoramos, antrasis architektas ir garso menininkas Tomas Grunskis papasakos šį tą iš savosios garso ir erdvės susitikimų bei išsiskyrimų perspektyvos suradęs sau vietą atsinaujinusiame, bet vis dar architektoniškai atšiauriame, tarsi apnuoginto karkaso galerijos interjere. Sudėtinis sakinys privalo pasižymėti logiška sandara, tačiau jame, kaip ir architektūroje, gausu kontrapunktų. Juk esame kalbinami pačios Inversijos.

   

  Tomas Grunskis – architektūros profesorius, studijos aexn architektas, vienas iš architektūros platformos Nulinis laipsnis įkūrėjų. Kaip garso menininkas žinomas kūrybiniu pseudonimu ad_OS. Garso takeliuose juntamas tekstūros ir architektonikos sąskambis, subtilli laiko tėkmės patirtis. Pažymėtina Tomo Grunskio kolaboracija su Dariumi Čiuta tarpdisciplininio meno projekte PARAmetras - paraarchitektūrinė rykštė.  

   

  Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

  https://www.facebook.com/events/148848419081721/